راهکارهای خواستگار یابی ویژه افراد کم خواستگار1

دعای معتبر خاص این موضوع را نیافتیم ولی دعاهای مختلفی می تواند مؤثر باشد و ما دو مسأله راکه مورد تجربه هم واقع شده خدمتتان عرض می کنیم : الف ) خواندن نماز امام زمان (عج) و خواستن حاجت مذکور در پایان آن . ب) خواندن نماز جعفر طیار و خواستن حاجت ( کیفیت این نماز ها در مفاتیح ذکر شده است ضمناً اگر انسان حسن ظن به خداوند داشته باشد و او را قادر مطلق بداند و با حال اضطرار و قطع امید از همه جا واقعاً از خداوند حاجتی را بخواهد ان شاءالله مورد اجابت قرار گیرد.

سایر مطالب

/ 0 نظر / 57 بازدید