دوست و دشمن

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

صدیق کل امرء عقله و عدوه جهله .(43)

دوست و رفیق هر مردى عقل اوست ، و دشمن او جهل اوست.

رفیق مرد عقلش باشد اى دوست ****رفاقت کردنت با دوست

ولى جهلش بود او را چو دشمن ****زدشمن مرد عاقل نیست ایمن

سایر احادیث

/ 0 نظر / 9 بازدید