توجه به نظر افراد

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

لا تستفرن عندک الراءى الخطیر اذا اتاک به الرجل
الحقیر.(77)

نظریه مهمى را که شخص کوچکى نزد تو مطرح مى کند کوچک مشمار، و از آن استفاده کن .

روا نبود به نزدت مرد دیندار ****کنى تو راءى مردم کوچکى خار

که شاید گر بود کوچک به تصویر ****بود در کارها با فکر و تدبیر

سایر احادیث

/ 0 نظر / 11 بازدید