اضطراب امتحان(سرجلسه امتحان)

 گاهی اوقات اضطراب ممکن است ادامه یابد و مانع شود از تمام توان خود برای گرفتن نتیجه خوب استفاده کنید. وقتی این مسأله رخ داد سعی کنید توجه خود را با شیو ه‌های زیر از اضطراب منحرف کنید: از ممتحن سؤالی بپرسید.اگر اجازه دارید‌، چیزی بنوشید یا به دستشویی بروید.چیزی بخورید .نوک مداد را بشکنید و سپس آن را تیز کنید .لحظه ای به پاداش پس از امتحان که برای خود در نظر گرفته اید فکر کنید .به خود بگوئید:  بعد می توانم
مضطرب شوم ولی حالا وقت امتحان دادن است .عضلات کل بدن خود را سفت و شل کنید ، دوباره نفس عمیقی بکشید و سعی کنید نگرش مثبت را حفظ کنید .

سایر مطالب

/ 0 نظر / 32 بازدید