اخلاق منافق

قال السجاد على بن الحسین علیهما السلام :

المنافق ینهى و لا ینتهى ، یاءمر بما لا یاءتى.(114)

منافق کسى است که مردم را نهى مى کند و خود نهى نمى پذیرد و امر مى کند بر مردم اما خود مرتکب خلاف مى شود!

منافق مى کند نهى خلایق ****ولى خود نیست بالطفش موافق

بمردم امر بر نیکى نماید ****ولى خود در ره نیکى نیابد

سایر احادیث

/ 0 نظر / 11 بازدید