مهار خشم

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

لا تسر عن الى الغضب فیتسلط علیک بالعادة .(78)

سرعت نکنید در غضب کردن ، زیرا اگر غضب مسلط بر شما بشود براى شما عادت مى گردد.

مکن اندر غضب سرعت در ایام ****که او گردد مسلط بر تو انجام

اگر باشد غضب بهر تو عادت ****درخت آن دهد بار عداوت

سایر احادیث

/ 0 نظر / 14 بازدید