همسرم را دوست ندارم1

این وضعیت از دوحال خارج نیست : 1- که به طور کلی در ارتباط با جنس مخالف احساس طبیعی و عادی وجود نداشته است و از نظر روانی و جسمی آمادگی ازدواج وجود نداشته است که این مسأله ممکن است از دوران نوجوانی شروع شده و خانواده هایی که از در ارتباط با دختر و پسر دچار افراط یا تفریط هستند یک نوع بی احساسی را در دختر و یا پسر خود نسبت به جنس مخالف ایجاد می کنند در حالی در هر انسان گرایش و کشش به طرف جنس مخالف نشان دهنده سلامت هویت جنسیتی فرد است البته مدیریت این احساسات و عواطف تا زمان مناسب موضوعی است که در پست های دیگری باید به آن پرداخته شود. اگر فرد از ابتدا هیچ احساسی نسبت به جنس مخالف نداشته و وضعیتش با حالت بالا مطابقت داشت و اصلا دلیل ازدواج و رابطه زناشویی را ندانست ، وضعیت پیچیده ای داشته و ممکن است با هر ازدواجی شکست بخورد در این صورت باید از روان کاو و روان شناس و حتی از افرادی که به عنوان متخصصین درمان مشکلات جنسی و جنسیتی از آنها نام برده می شود استفاده شود.

سایر مطالب

/ 0 نظر / 21 بازدید