زیور عقل

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

العقل زین والحمق شین .(15)

عقل زینت آدم است ، و حماقت نادانى و زشتى است.

بگفتا هر که را عقل است در سر ****مزین باشد و محبوب و رهبر

بر آن کوبا حماقت گشت مقرون ****زنادانى و پستى هست مغبون

سایر احادیث

/ 0 نظر / 11 بازدید