بهترین عمل

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

الاخلاص خیرالعمل .(22)

بهترین کارها خلوص نیت در عمل است .

خلوص نیت ار باشد چو در کار ****قلیل او بود بهتر زبسیار

خلوص ار هست در آغاز و انجام ****رسد آن کار با نیکى به اتمام

سایر احادیث

/ 0 نظر / 10 بازدید