همنشین خطرناک

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

احذر مجالسة قرین السوء فانه یهلک مقارنه و یردى مصاحبه .(60)

دورى کنید از همنشین و رفیق بد، به درستیکه او همنشین و رفیق خود را فاسد و هلاک مى کند.

بیا از همنشین بد حذر کن ****مشو هم محضر و ترک سفر کن

که او آخر هلاکت مى نماید ****در زشتى برویت مى گشاید

سایر احادیث

/ 0 نظر / 14 بازدید