اتفاق غیرمنتظره خورشیدی در راه است

به رغم این که ناسا طوفانهای شدید خورشیدی را پیش بینی می کند، تعداد لکه های خورشیدی نیز نسبت به سال ۲۰۱۱کاهش یافته و شراره های قوی خورشیدی هر از گاهی مشاهده شده اند.

ناسا
اعلام کرد که تعداد لکه های خورشیدی از سال ۲۰۱۱ کمتر شده است و طوفانهای شدید خورشیدی هر از گاهی رخ داده است.

تصویر بالا سطح زمین که رو به خورشید است را در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۳ ( ۱۰اسفند) نشان می دهد که توسط تصویر بردار مغناطیسی و هلیوسسمیک و در رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا گرفته شده است.اینتصویربردار تنها چند لکه کوچک مشاهده کرده است، درحالی که این سمت از خورشیدمعمولا در دوره اوج فعالیتهای خورشیدی افزایش می یابند.

کارشناسان نسبت به عدم فعالیت ظاهر خورشید ابراز تعجب کرده و بسیاری گفته اند که شاید ناسا در تخمین دوره های فعالیت شدید خورشیدی اشتباه کرده باشد.این درحالی است که دین پسنل فیزیکدان خورشیدی از مرکز پرواز فضایی گودارد ناسا اعتقاددارد که این مسئله یک توضیح متفاوت در بردارد. خورشید درحال حاضر در دوره طولانی فعالیت خود قرار داشته اما به نظر می رسد که این فعالیت با آنچه ما انتظار داشتیم متفاوت است. دو دوره سابق فعالیت خورشید در سالهای ۱۹۸۹ و ۲۰۰۱نه یک بار بلکه ۲ بار این فعالیتها به اوج خود رسید.

وی افزود: فعالیت خورشیدی در آن دوره افزایش یافت، فروکش کرد و دوباره به اوج خودرسید و یک چرخه کوچک را تشکیل داد که حدود دو سال طول کشید.

محققان اخیرا تصاویری از لکه های بزرگ روی سطح خورشید ارائه کرده و اعتقاد دارند که باید لکه های بیشتری هم مشاهده شود.براساس اظهارات وی، ممکن است همین اتفاق در طول سال جاری نیز رخ دهد به طوری که لکه های خورشیدی در سال ۲۰۱۱افزایش یافت در سال ۲۰۱۲کاهش یافت و انتظار می رد که امسال افزایش دوباره ای را تجربه کند و این مسئله تاسال ۲۰۱۴ نیز ادامه داشته باشد.همچنین گفته می شود که بین چرخه خورشیدی ۲۴و چرخه خورشیدی ۱۴ شباهتهاییوجود دارد به طوری که هرکدام دارای دو نقطه اوج است.

/ 0 نظر / 12 بازدید