باتوجه به ازدواج‌های آبکی و بدون شناخت یک قاضی درباره ازدواج چنین نظریه‌ای داد

 ازدواج سه دوره دارد: در دوره اول مرد حرف می‌زند و زن گوش می‌کند.در دوره دوم زن حرف می‌زند و مرد گوش می‌کند. در دوره سوم هر دو باهم حرف می‌زنند و قاضی گوش می‌کند!

سایر مطالب

/ 0 نظر / 17 بازدید