حسد بدن را مى خورد!

قال امیرالمؤ منین علیه السلام :

کما ان الصدى یاکل الحدید حتى یفنیه ، کذالک الحسد یکمد الجسد حتى یفنیه .(74)

همچنانکه زنگ آهن را مى خورد تا اینکه نابودش کند، حسد نیز بدن آدم را مى خورد و بیمار مى کند، تا از بین ببرد!

همانطورى که آهن را خورد زنگ ****حسد جسمت کند بیمار و بى رنگ

تو از بخل و حسد جانا بپرهیز ****مزن بر جسم و جانت حربه تیز

سایر احادیث

/ 0 نظر / 14 بازدید