دافعه ترشروئى

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

البشر مبرة ، العبوس معرة .(14)

خوشروئى نیکوئى است در بین مردم ، و ترشروئى زشتى
و باعث جدائى است .

بفرمود ار شوى خوشرو در عالم ****ز قلب دوستان بیرون
برى غم

ترش روئى اگر باشد شعارت ****گریزان خلق باشد از کنارت

سایر احادیث

/ 0 نظر / 10 بازدید