صبر در مصیبتها

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

اشتغل بالصبر على الرزیة عن الجزع لها.(40)

صبر را پیشه خود قرار ده در مصیبتها، قبل از جزع و ناراحتى کردن .

بکن صبر اى برادر بر مصیبت ****جزاى خیر حق گردد نصیبت

جزع منما تو صابر باش در کار ****که بر صبر تو پاداش است بسیار

سایر احادیث

/ 0 نظر / 15 بازدید