اعتماد به خداوند

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

لا یصدق ایمان عبد حتى یکون بما فى یدالله سبحانه، اوثق بما فى یده .(92)

ایمان بنده درست و کامل نیست جز آن موقع که اطمینانش بآنچه در دست خداست بیشتر باشد، تا آنچه در دست خود اوست . چون آنچه در دست خداست باقى مى باشد و آنچه در دست خود اوست فانى خواهد بود.

نباشد بنده را ایمان کامل ****جز اندم کویقینش گشته حاصل

که دست حق زدست بنده اعلاست ****امید بنده برحى تواناست

سایر احادیث

/ 0 نظر / 14 بازدید