زینت انسان

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

العقل زینة الانسان و الصدق امانه اللسان .(16)

عقل زینت انسان ، و راستگوئى امانت زبان است .

بگفت عقلست زینت بهر آدم ****که افضل شد ز مخلوقات عالم

کسى کوراست گفت اندر امانست ****امانت صدق گفتار لسانست

سایر احادیث

/ 0 نظر / 11 بازدید