عوامل سرزنش

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

اربع تشین الرجل : البخل والکذب والشره وسو الخلق
.(18)

چهار چیز از صفات سرزنش آور آدم است : بخل ورزیدن ، دروغ گفتن ، حرص خوردن و بد خلقى .

بدى چهار است اندر مرد فرمود ****که گر باشد کسى را هست مردود

بود بخل و دروغ و اکل بیحد ****دیگر مردى که باشد خلق او بد

سایر احادیث

/ 0 نظر / 17 بازدید