اسرار نابود کننده

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

الاقتصاد ینمى اقلیل و الا سراف الجزیل .(23)

میانه روى ، مال کم را زیاد مى کند و اسراف مال زیاد را نابود مى کند.

براه اقتصاد هر کس کند سیر ****بنقد خویش مسرور است و لا غیر

در اسرافست اندر شخص نقصان ****شود درویش با مال فراوان

سایر احادیث

/ 0 نظر / 10 بازدید