شکر نعمت

قال امیرالمؤمنین علیه السلام :

النعمة موصولة بالشکر و الشکر موصولة بالمزید و هما مقرونان فلن ینقطع المزید من الله تعالى ، حتى ینقطع الشکر عن الشاکرین .(212)

نعمت و شکر بهم پیوسته اند، در عین حال شکر پیوسته بفزونى است و این دو همواره با هم اند و هیچگاه رشته افزونى از سوى خدا قطع نمى شود تا اینکه رشته شکر از طرف شاکر بریده شود.

مزید نعمت و شکرند باهم ****جدا هرگز نگردند این دو از هم

بفکر قطع نعمت حق نیفتد ****مگر شاکر ز شکرش دور افتد

سایر احادیث

/ 0 نظر / 11 بازدید