نتیجه اخلاص

قال رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم :

اخلص قلبک یکفیک القلیل من العمل .(47)

قلب خود را از نیتهاى غیر خدائى خالص بگردان ، عمل اندک هم براى تو کافى خواهد بود.

زیادى عمل گر شد تو را نغز ****بود مانند جوزى خالى از مغز

خلوص نیت ار مقیاس باشد ****قلیلش بهتر از الماس باشد

سایر احادیث

/ 0 نظر / 10 بازدید