غفلت از بهشت و دوزخ

قال امیر المؤمنین علیه السلام :

الا و انى لم ارکالجنة نام طالبها ولا کالنار نام هاربها.(352)

آگاه باش که من مانند این دو چیز ندیدم ، یکى بهشت و دیگرى دوزخ زیرا جوینده بهشت و گریزنده از دوزخ ، هر دو در خواب غفلت مى باشند!

بغیر از این دو نادیدم بدوران ****بدان آن جنت است و نارنیران

بجنت طالب از دوزخ گریزان ****بغفلت هر دو در خوابند آنان

سایر احادیث

/ 0 نظر / 16 بازدید