راهکارهای مقابله با خیانت همسران1

به جای مچ گیری که خود باعث ریختن ترس همسرتان می شود و در نوبت های ارتباطی بعدی با خیال راحتری با طرف مقابل ارتباط داشته باشد سعی کنید به صورت غیر مستقیم یک سوالاتی نسبت به تغییرات رفتاری داشته باشید و وضعیت رضایت ایشان را زخودتان جویا شوید.

سایر مطالب

/ 0 نظر / 17 بازدید