موضوعاتی که در جلسه خواستگاری باید بیان شود1

1. جلسه اول- معرفی خود که شامل احساسات ، عواطف ، هیجان های مثبت و منفی، عقاید و باورها می شود و از طرف مقابل هم خواسته شود در مورد این موضوعات نظر خودش را مطرح کند. -مطرح کردن انتظارات ، خواسته ها خودش از طرف مقابل و خواستن از طرف مقابل که در این دو موضوع مطالبی را مطرح کنند. -مطرح کردن علاقه ها شخصی (سبک پوشش ، سبک ارتباطی با خویشاوندان و دوستان ، کار ،
تحصیلات ، تفریحات و خرید ، موسیق و....) همچنین از طرف مقابل هم خواسته شود که نظر خودش را مطرح کند. -معرفی اعضای خانواده اش و مطرح کردن وضعیت عمومی آنها و عدم پرداختن به جزییات زندگی آنها مثلا در مورد طلاق یکی از اعضا شما می توانید عدم تفاهم و یا ناسازگاری های دوطرف را مطرح کنید و سعی نکنید مقصر اصل در این جدایی را خویشاوند و یا عضو خانواده خودتان مطرح کنید. مثلا در مورد اعتیاد اگر پنهان است و کسی نمی داند و حتی در ظاهر عضو خانواده مشخص نیست لزومی به گفتن ندارد در مورد اختلالات روانی مانند عصبانیت و پرخاشگری یکی از اعضا سعی کنید زیاد فاجعه سازی نکنید و فقط با اشاره به تفاوت های فردی هر انسان شتاب زده بوده و عجول بودن را مطرح کنید و زود جوش آوردن را
مطرح کنید. البته در مورد روابط پدر و مادر طلاق جدایی را باید مطرح کرد ولی تجدید فراش پدر نباید گفته شود. در مورد اعتیاد پدر در صورت به قول معروف تابلو بودن باید همراه با مقدمه چینی به صورت کاملا سطحی مطرح کرد اما اگر خیلی تابلو نیست گفتن ندارد در مورد بیمارهای جسمانی اعضا و خویشاوندان هم نباید فاجعه سازی شود و باید با یک مقدمه که انسان ممکن است در معرض آسیب ها قرار گیرد و حتی مطرح کردن نقاط مثبت در کنار این گونه آسیب ها هم و پرهیز از فاجعه سازی لازم است.

سایر مطالب

/ 0 نظر / 35 بازدید